• Veľkosť vtáka

  • Farba temena

  • Farba

  • Tvar zobáka

  • Tvar chvosta

  • Tvar krídel

  • Charakteristika nôh

  • Výskyt

  • Potrava

  • Hniezdenie