Sova lesná

(Strix aluco)

Charakteristika:

Sova lesná je výlučne nočným vtákom. Často ju počuť po zotmení húkať. Nie je ľahké ju spozorovať, v korunách stromov je dobre maskovaná. Sova lesná má veľkú okrúhlu hlavu, krátke krídla a chvost. Na krídlach má bledé bodky a škvrny.

Potrava

Poľuje na hlodavce a Žaby, chytá chrobáky, červy, ale zožerie aj malých vtákov.

Výskyt

Lesy, mestské parky, záhrady, mestá.

Hniezdenie

Na hniezdenie využíva diery v stromoch, diery v budovách alebo staré hniezdo vrany. Máva 1 znášku po 2 až 5 vajec.

Loví za tmy podľa sluchu a v lese sa orientuje podľa pamäti.

Audio