:::Urči výskyt

Ktorý z týchto vtákov obľubuje zmiešané lesy?

Klikni na obrázok vtáka.

...

Králiček zlatohlavý

...

Drozd čierny

...

Havran poľný

...

Sojka škriekavá