:::Urči veľkosť

Ktorý zo zobrazených vtákov je menší ako holub?

Klikni na obrázok vtáka.

...

Volavka popolavá

...

Ďateľ veľký

...

Krutihlav hnedý

...

Sýkorka bielolíca