:::Urči veľkosť

Ktorý zo zobrazených vtákov je menší ako holub?

Klikni na obrázok vtáka.

...

Sojka škriekavá

...

Holub hrivnák

...

Stehlík zelený

...

Volavka popolavá