:::Urči veľkosť

Ktorý zo zobrazených vtákov je väčší ako kačica?

Klikni na obrázok vtáka.

...

Drozd plavý

...

Kavka tmavá

...

Ďateľ veľký

...

Volavka popolavá