:::Urči veľkosť

Ktorý zo zobrazených vtákov je veľký ako kačica?

Klikni na obrázok vtáka.

...

Glezg hrubozobý

...

Kačica divá

...

Škorec lesklý

...

Penica čiernohlavá