Žlna zelená

(Picus viridis)

Charakteristika:

Ďatľovitý vták, sivej až zelenej farby. Dospelé jedince sú jasnozelené s červenou čiapočkou, červenými a čiernymi fúzami, okolo očí majú čiernu oblasť. Červenú čiapočku majú samec i samica. Majú jasnú zelenkastožltú kostrč a tmavé špičky krídel s bledými pásikmi. Mladé jedince majú na hrudi a brušku černasté bodky a pásiky. Podobným druhom je žlna sivá, tá je však menšia s kratším krkom. Žlna zelená má oproti žlne sivej nápadnú čiernu masku. Kŕmi sa predovšetkým na zemi. Počas tuhých zím často hladuje, pretože mraveniská sú zamrznuté.

Potrava

Mravce a ich kukly, larvy.

Výskyt

Obýva otvorené parkové krajiny s riedkym stromovým porastom, prevažne listnatým. Často si vyberá oblasti so starými stromami, staré ovocné sady.

Hniezdenie

Využíva opustené dutiny v stromoch, alebo si vyhĺbi do spráchniveného dreva novú dutinu. Dutinu budujú obaja partneri a rovnako sa spoločne starajú aj o mláďatá.

Žlna zelená sa špecializuje na mravce, Má dlhý, tenký, lepkavý jazyk so spätným háčikom na konci. Mravce a ich kukly ľahko vytiahne z chodbičiek, najskôr si však do mraveniska vyhrabe dieru.

Audio