Strakoš červenochrbtý

(Lanius collurio)

Charakteristika:

Potrava

Výskyt

Hniezdenie