Charakteristika:

Bežný, v Európe hojne rozšírený dravec. Plachtí na kolísavých krídlach, stúpavo krúži a pritom prehľadáva okolie. Pri plachtení má krídla jemne zdvihnuté dohora. Má charakteristický zvukový prejav, podľa ktorého sa dá jasne identifikovať i keď letí vysoko nad zemou - hlasné, vysoké zvonivé mňaukavé hííjéé. Operenie myšiaka môže byť od bledokrémového až po černasté, zdola sú však jeho letky vždy bledé s tmavými zadnými okrajmi. Má dlhé široké krídla, rozpätie krídel u dospelého jedinca je 110 – 130 cm. Na Slovensku sa myšiak lesný vyskytuje po celý rok.

Potrava

Hraboše, králiky, chrobáky, červy a iné vtáky, vyhľadáva zdochliny.

Výskyt

Hniezdi v rôznych biotopoch, potrebuje malý kúsok lesa na hniezdenie a otvorené priestory -lúky, polia, pasienky - s nízkou vegetáciou, aby mohol loviť. Vyhovuje mu nesúvislo zalesnená krajina, kde sa nachádzajú polia, lúky, rašeliniská, rúbaniská.

Hniezdenie

Hniezdo si partneri stavajú spoločne. Zvykne byť postavené na strome z haluzí, prípadne môže byť umiestnené aj pod útesmi v kríkoch. Niekedy len opravia hniezdo z minulého roka. Máva jednu znášku po 2-4 vajcia.

Samec a samička myšiaka lesného žijú zväčša spolu celý život.

Video

Audio