Charakteristika:

Vrabec poľný je typický hnedou čiapočkou. Samec a samica sa prakticky od seba nelíšia. Žije častejšie na poliach, v parkoch a lesoch, ale vyskytne sa aj na predmestiach.

Potrava

Zbiera semená, loví hmyz, pochutí si aj na púčikoch.

Výskyt

Polia s osamotenými stromami, parky, lesy, mestá južnej a východnej Európy.

Hniezdenie

Stavia si kupolovité hniezdo z trávy v dutinách stromov. Máva 4-6 vajec v 2 až 3 znáškach.

V tých častiach Európy, kde je vrabec domový zriedkavý, žije vrabec poľný aj v mestách.

Video

Audio