Penica čiernohlavá

(Sylvia atricapilla)

Charakteristika:

Potrava

Výskyt

Hniezdenie

Video

Audio