Sýkorka belasá

()

Charakteristika:

Malý, zavalitý vták s modrožltým až zelenkastým telom, s krátkym silným zobákom a guľatou, na temene modro sfarbenou hlavou. Je typickým návšetvníkom kŕmidiel. Od sýkorky bielolícej ju odlíšime modrou čiapočkou. Sýkorka bielolíca má čiernu takmer celú hlavu okrem bielych líc a je väčšia.  

Potrava

Výskyt

Lesy všetkých druhov, parky, záhrady, krovinové miesta,

Hniezdenie

Stavia si malé hniezdo z machu v dutinách stromov a múrov. Využije aj hniezdne búdky, ak majú malý vletový otvor. Máva 7 až 16 vajec jedenkrát ročne.

Video

Audio