Charakteristika:

Jeden z najznámejších malých vtákov. Zvykom vrabcov je hniezdiť v budovách. Samec sa od samičky odlišuje výrazným čiernym podbradníkom a sivou čiapočkou. Na rozdiel od vrabca obojkového, či skalného má spodnú stranu tela bez vzorov, rovnako ako vrabec poľný, od ktorého ho však odlíšime podľa čiapočky - vrabec poľný má čiapočku sýtohnedú.

Potrava

Semená, obilie, puky, oriešky, bobule, hmyz pre mláďatá. Taktiež odpadky a vtáčie krmivo v kŕmidlách.

Výskyt

Mestá, dediny, farmy, poľnohospodárske oblasti.

Hniezdenie

Stavia si neupravené hniezdo z trávy a peria na domoch. v rôznych otvoroch v stenách, v dutých priestoroch pod strechou, za odkvapmi alebo v hniezdnych búdkach. Máva 3-7 vajec v 1-4 znáškach.

Pochádza zo západnej Ázie, dnes však žije takmer na celom území Európy.

Audio