Strnádka žltá

(Emberiza citrinella)

Charakteristika:

V lete často počuť spev strnádky žltej v poľnohospodárskych oblastiach a na krovinatých pláňach. V zime utvára malé skupiny, často s inými strnádkami, ktoré sa spolu túlajú po poliach a hľadajú si potravu.

Potrava

Semená zo zeme, hmyz.

Výskyt

Poľnohospodárske oblasti, krovinaté pláne.

Hniezdenie

Strnádka žltá si stavia hniezdo z trávy alebo slamy na brehoch okolo riek alebo pod kríkmi. Hniezdo je pomerne veľké a buduje ho len samica.Máva 3-5 vajec v 2 až 3 znáškach.

Video

Audio