Stehlík pestrý

(Carduelis carduelis)

Charakteristika:

Stehlíka pestrého ľahko možno spoznať pri lete. Letiaci stehlík pestrý má zreteľne viditeľné široké žlté pruhy na krídlach v kontraste s čiernou farbou zvyšku krídel. Na hlave má stehlík nápadnú červenú čiapočku. Samce stehlíka pestrého radi spievajú z vrcholca stromu.

Potrava

Stehlík obľubuje rôzne semená, najmä bodliaky a púpavy, v zimnom období aj semená jelší. V jarnom období sa živí aj hmyzom.

Výskyt

Bohato štruktúrované kultúrne krajiny s vysokými listnatými stromami, ovocné sady, parky, cintoríny, ale aj územia v blízkosti ľudských osídiel. Mimo času rozmnožovania sa vyskytujú v zaburinených krajinách, kde v hojnom množstve rastú bodliaky a ďalšie byliny, ktoré tvoria obľúbenú zložku ich potravy.

Hniezdenie

Hniezdo stavia samica zo stebiel, jemných korienkov, machu a rastlinných chĺpkov. Vytvorí malé plsťové hniezdo s hrubými stenami, zvyčajne umiestnené na vyšších kroch alebo na listnatých stromoch vo výške asi 3 metrov. Mláďatá sú živené semenami zvlhčenými v hrvoli rodičov, zo začiatku aj hmyzom.

Stehlík pestrý je jedným z najpestrejšie sfarbených vtákov Európy.

Video

Audio