Video kvíz 2

1. Ako sa volá vták vo videu?

2. Čím sa živí vták vo videu?