Videkvíz 4

1. Ako sa volá vták vo videu?

2. Akej farby má temeno (vrch hlavy)?