Dotazník

Vážení respondenti,

radi by sme Vás poprosili o vyplnenie krátkeho dotazníka, ktorého cieľom je zistiť, ako učitelia na ZŠ hodnotia interaktívnu aplikáciu „Poznaj vtáky Slovenska“. Aplikácia je určená pre ZŠ a zameriava sa na tému slovenského vtáctva. Je dostupná na webovej stránke www.vtaciky.sk.

Dotazník je anonymný a všetky získané údaje budú spracované a využité v rámci riešenia diplomovej práce na Katedre školskej pedagogiky Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

Manuál k aplikácii je dostupný na http://www.vtaciky.sk/wp-content/uploads/2020/11/POZNAJ-VTAKY-SLOVENSKA-manual.pdf.

Vopred Vám ďakujeme za ochotu a čas strávený pri vypĺňaní dotazníka!

  Uveďte, do ktorej z uvedených kategórií by ste sa zaradili?

  Vyskúšali ste si interaktívnu aplikáciu „Poznaj vtáky Slovenska“?

  Ktoré z uvedených zložiek aplikácie sa vám páčili najviac? (Vyznačte IBA 2 možnosti)

  Ohodnoťte jednotlivé zložky aplikácie podľa toho, ako sa vám páčia. (1 bod je najhoršie hodnotenie, 5 bodov najlepšie.)  Mali by ste záujem využívať aplikáciu vo výučbe?

  Ktoré zložky aplikácie by ste využili vo výučbe?

  Chýba vám niečo v aplikácii alebo potrebovali by ste niečo podstatné zmeniť? Ak áno, uveďte čo.