Vrana túlavá východoeurópska

(Corvus cornix)

Charakteristika:

Potrava

Výskyt

Hniezdenie