Charakteristika:

Veľký vták s bledým telom, jemným čiernym chocholom na hlave a širokými oblými sivo-čiernymi krídlami. Má silný dýkovitý zobák žltkastej farby a esovito zohnutý krk. Vídať ho, ako stojí v plytčine a striehne, potom zrazu bleskovo narovná krk a silným zobákom uloví rybu. Počas letu má krk stiahnutý na chrbát v esovitom tvare, čím sa odlišuje od bocianov a žeriavov.  

Potrava

Ryby, žaby, červy, malé cicavce.

Výskyt

Sladké a slané vodné biotopy, ústia riek, lužné lesy, plytké riečne ramená, skalnaté pobrežia, ostrovy, zaplavené oblasti.

Hniezdenie

Stavia si veľké hniezdo z vetvičiek zvyčajne v kolónii na vysokých stromoch. Máva 4-5 vajec v jednej znáške.

Často číha vo vode, na zaplavených lúkach či vlhkých poliach a je taká nenápadná, že ju možno ľahko prehliadnuť.

Audio