Oriešok hnedý

(Troglodytes troglodytes)

Charakteristika:

Drobný vták s guľatým telom prenikavého spevu. Má jemne mriežkované sfarbenie, svoj veľmi krátky chvost nosieva vertikálne. Má rýchly a priamy let, často sa vrhá do húštin. V silných zimách neprosperuje, jeho populácia sa v tom období zmenšuje, ale počas ďalších období roka sa opätovne regeneruje. Oriešok je samotár, často ho vídať, ako sa sám túla. V zimnom období sa však zvykne počas nocí zlietavať do väčších skupiniek.

Potrava

Hľadá hmyz a pavúky pod kríkmi, v húštinách, v jarkoch a na iných tmavých miestach.

Výskyt

Lesy s hustým podrastom v blízkosti vody, staré parky, zanedbané záhrady.

Hniezdenie

Na jar samec postaví viacero kužeľovitých hniezd z machu. Samica si jedno vyberie, vystelie ho perím, srsťou a vlnou. Hniezda bývajú umiestnené na mladých stromoch, vo vývrate medzi koreňmi, v násype alebo na stene domu porastenej brečtanom.

Krátky chvost nosieva vztýčený dohora, pri rozrušení podrepuje.

Audio