Charakteristika:

Jeden z najznámejších vodných vtákov. Má typický esovito prehnutý krk, ktorý je viditeľný aj na väčšie vzdialenosti. Teritoriálne páry sú agresívne, votrelcov vyháňajú syčaním so zdvihnutými krídlami. Podobnými druhmi sú labuť spevavá a labuť tundrová, ktoré sa však na Slovensku nevyskytujú. Pri lete má labuť dopredu natiahnutý krk a nohy schované pod chvostom. Chvost má relatívne dlhý a špicatý, čo je možné dobre pozorovať najmä pri potápaní. Mláďatá sú sivohnedé so sivým zobákom. Pri vzlietaní potrebuje dlhšiu rozbehovú dráhu, čo je spôsobené vyššou hmotnosťou. Na Slovensku sa vyskytujú labute hrbozobé, ktoré sú polodomestikované a sú takmer výlučne potomkami umelo vysadených jedincov. Samce sa snažia obsadiť veľké teritórium, aby mali kde obstarávať potravu pre svoju budúcu rodinu, avšak vzhľadom na čoraz obmedzenejšie priestory a väčší výskyt vtákov na jednom území sa im to často nedarí a výsledkom je neúspešné hniezdenie.

Potrava

V plytkej vode šklbe trávu, v hlbšej vode sa ponára. V hlbšej vode spása rastliny až z hĺbky 1 metra. Živí sa aj plávajúcimi rastlinami a zeleňou z brehov.

Výskyt

Labuť hrbozobá sa rozmnožuje a kŕmi na jazerách, priehradách, riekach, v ústiach riek, na chránených pobrežiach a močiaroch, ale aj v mestských parkoch.

Hniezdenie

Stavia si veľké hniezdo z vodnej vegetácie umiestnené pri vode (prútie, steblá). Máva 1 znášku po 5-8 vajec.

Názov labute je odvodený z veľkého čierneho hrbola, ktorý má na zobáku. U samíc je menší.

Audio