Krutihlav hnedý

(Jynx torquilla)

Charakteristika:

Jediný zástupca rodu ďatľovitých, ktorý má maskovacie sfarbenie. Jeho farba je kombináciou hnedej, bledohnedej až čiernej, pričom vytvára vzory podobné stromovej kôre. Na žltohnedom krku má jemné pásiky, okolo očí má dlhé tmavé pásiky, na chrbte má dlhý černastý pás a na krídlach mriežkovanie a bledé bodky. Pre svoje maskovacie sfarbenie je veľmi ťažko zachytiteľný. Od iných ďatlov sa líši i tým, že nemá dlátovitý zobák a nezvykne šplhať po strome, ale sedáva na konároch. Špecializuje sa na chytanie mravcov. Zbiera ich na zemi i v štrbinách v kôre.

Potrava

Mravce, hmyz, pavúky, svätojánske mušky a niektoré bobule.

Výskyt

Poľnohospodárske oblasti so stromami, borinou alebo zmiešanými lesmi a s vŕškami.

Hniezdenie

Hniezdi v dutinách starých stromov. Dutinu si nevie vytesať sám, preto využíva dutiny po iných ďatľovitých vtákoch, prípadne hniezdi v hniezdnych búdkach. Vajcia kladie na holý podklad bez podstielky, vajec máva 7-10. Nie je výnimkou, že z dutiny vyhodí pôvodného majiteľa, pričom jeho mláďatá usmrtí.

Krutihlav bol pomenovaný podľa jeho zvyku krútiť hlavou, keď ho niečo vystraší.

Audio