Drozd plavý

(Turdus philomelos)

Charakteristika:

Pomerne malý vták, na spodnej strane tela výrazne škvrnitý. Škvrny majú tvar písmena V a sú hnedej farby na bledom pozadí. Jeho spev je vibrujúci, rozmanitý, spieva energicky, pričom opakuje frázy melodických a drsných tónov. Má nepokojný až trhavý spôsob letu.

Potrava

Slimáky, dážďovky, slizniaky, larvy chrobákov a iný hmyz, na jeseň rôzne bobule, najmä čucoriedky.

Výskyt

Listnaté lesy, poľnohospodárske oblasti so stromami a kríkmi, parky a záhrady.

Hniezdenie

Miska z trávy vystlaná ílom zmiešaným so slinami alebo spráchniveným drevom na kríkoch alebo stromoch, často na mladých smrekoch alebo aj zvonkku na trámoch neobývanej chaty. Máva 3-5 vajec, ročne 2-3 znášky. Vajíčka sú bledomodrej farby s čiernymi bodkami. Hniezdi iba samica, kŕmia však obaja rodičia.

Aby sa dostal k mäkkému telu slimákov rozbíja ich ulitu úderom o kameň.

Video