Ďateľ veľký

(Dendrocopos major)

Charakteristika:

Ďateľ veľký je najrozšírenejší a najhojnejší spomedzi európskych ďatľov. Na pleciach má veľké biele plochy bez škvŕn, boky biele bez čiarkovania, biele brucho a spodné krycie chvostové perie má výrazne červené. Samce majú na tyle červenú škvrnu. Bubnovanie ďatľa veľkého je počuť najmä na jar, je krátke s výbušné s náhlym koncom. Od ďatľa prostredného sa líši slabšie červenou hlavou a výraznejším červeným sfarbením pod chvostom. Bočnú čiernu čiaru má spojenú s hlavou.  

Potrava

Hmyz a jeho larvy źijúce pod kôrou (chrobáky, motýle, mravce). Občas si ukradne holíčatá drobných vtákov.V zime sa kŕmi najmä semienkami ihličnatých stromov.

Výskyt

Najčastejšie dubové a hrabové lesy, parky a záhrady so starými stromami. Možno ho však nájsť vo všetkých typoch lesa od nížiny až po hranicu lesa.

Hniezdenie

Každý rok si buduje novú hniezdnu dutinu. Vyhľadáva choré stromy, listnáče aj ihličnany. Máva 5-7 vajec a sedia na nich obaja.

K semienkám v šiškách sa dostane tak, že si ich strčí do štrbín v stromoch, pričom si štrbiny zobákom uspôsobí.

Video

Audio