Charakteristika:

Veľký vták s bielo-čiernym telom, čiernymi letkami na krídlach a dlhým červeným zobákom. Patrí medzi brodivé vtáky, čomu je uspôsobený dlhými, pevnými, červenými nohami. Pri lete možno pozorovať plachtenie, kedy má dlhé krídla roztiahnuté, na ich koncoch zreteľne vidieť "prsty" a nohy má akoby vlečúce sa za sebou. Typický je zvuk, ktorý tvorí svojím zobákom - hlasné klepanie. Bocian biely odlieta každý rok do Afriky vo veľkých kŕdľoch.

Potrava

Žaby, dážďovky, krty, hraboše, veľký hmyz, ryby, hady.

Výskyt

Vlhké lúky, brehy riek, rybníkov, extenzívne obhospodarované pozemky.

Hniezdenie

Bocian si stavia veľké ploché hniezdo z vetvičiek a umiestňuje ho vysoko na stožiaroch, komínoch, strechách, stĺpoch alebo vežiach kostolov a zriedkavejšie aj na stromoch. Rád sa vracia do starého hniezda, ktoré si najprv opraví a následne odoženie prípadných rivalov. Máva 2-4 vajcia raz za rok.

S obľubou chodí za pluhom a vyberá z pôdy dážďovky, či mladé hraboše.

Video

Audio